Tallinna Väärtvaralaegas pakub oma klientidele terviklikku kindlustuspoliisi oma väärisesemete katmiseks. Kliendid saavad oma Tallinna Väärtvaralaekas asuva hoiulaeka sisu koheselt kindlustada. Kui hoiustate oma väärisesemed meie juures, saate kokku hoida kodukindlustuskuludelt. Tallinna Väärtvaralaegas pakub €10,000 kindlustussumma vääringus tasuta kindlustust kõigile esmastele hoiulaekakasutajatele (ainult esimesel aastal). Lisatasu eest saab hoiulaeka sisu kindlustussumma olla kuni €500 000. Kõrgemad kindlustussummad nõudmisel. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Palun pange tähele, et klient ei pea rendiperioodi ajal oma hoiulaekas hoiustavate esemete olemust avalikustama. Siiski, kui mingil üsna ebatõenäolisel põhjusel osutub vajalikuks nõude esitamine, peaks klient olema valmis avalikustama nõude aluseks olevate esemete laadi. Soovitame alles hoida oma hoiulaekas ladustatavate esemete hindamisaktid, arved ja/või fotod.

Palun võtke meiega ühendust täielike kindlustustingimuste teadasaamiseks.

HOIULAEKA ÜÜRIMINE